Värmeanläggning Calori- AIR

• Extremt hög kapacitet
• Enkel rengöring
• Vattenkvalitet
• Komplett kedjeanläggning