LUBING 4095

Lubings stämpelnippel tillåter djuren att drickaa mängder vatten upp till 150 ml per minut.