HEAT-X Rotare

 

 

 

 

Det är en självrengörande, högt verkningsgrad och kompakt värmeväxlare.

  • Intagningsvolymer ca  20.000 m³/t.
  • Plastbelagt  förvaringsmedier mest möjligt grad av rostskydd
  • Helautomatisk rotor rengöring med hjälp av tryckluft ( broilers< 30 minutter/dag)
  • Kompakt design
  • Dammfiltrering är inte nödvängig
  • Mindre tryckförlust

Lämplig för

höns

https://www.youtube.com/watch?v=oz7iSB0J67g